A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

W maju Gmina Wilkowice rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Wilkowice-Likavka, potężna historii dawka”. Projekt ten jest realizowany na podstawie umowy nr PL-SK/BES/IPP/III/21 w współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Jego głównym celem jest rozwój wiedzy historycznej na temat partnerskich miejscowości oraz terenów przygranicznych, mieszkańców obu gmin. Bezpośrednim celem projektu jest przygotowanie i wydanie drukiem monografii historii Wilkowic. Prace te już się rozpoczęły. Kieruje nimi dr Przemysław Stanko, pracownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii
i Archiwistyki
, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pod jego kierunkiem pracuje zespół naukowców, którzy opracują i przygotują do druku następujące zagadnienia tematyczne: historia Gminy Wilkowice od pradziejów poprzez historię średniowiecza do pierwszego rozbioru Polski (1772) dalej okres międzywojenny (1918-1939), okres II Wojny Światowej (1939-1945), okres PRL i III Rzeczypospolitej ( 1945-2011), oraz rozdziałów dotyczących herbów i pieczęci Gminy Wilkowice, oraz środowiska geograficznego
i przyrodniczego. Planowany termin wydania monografii to wiosna przyszłego roku.  

Miejscowość Likavka na Słowacji to wieś i gmina położona w północnej części kraju, w powiecie Rużomberk, kraju żylińskim, ok. 110 km od Wilkowic. Wśród polskich turystów znana przede wszystkim z ruin zamku (Hrad Likavka) z 1315 r. Wieś liczy ok. 3100 mieszkańców. Starostą Gminy (wójtem) jest pan Marián Javorka.

 

Obrazek 0 z 0