A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Stanisław Kwaśny, artysta ludowy, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 30 lat z dużym powodzeniem uprawia rzeźbę ludową w drewnie, plastykę obrzędową (szopki, gwiazdy kolędnicze) oraz w rzeźbę w kamieniu. Prowadził warsztaty realizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - „Jak powstaje dzieło” (2006 r.),„I Międzynarodowe warsztaty integracyjne zabawki i zabawy” (2007 r.). Jego wychowankowie:Tadeusz Pawełek z Żywca, Mateusz Gębala z Mesznej,czy Paweł Kos z Żywca są laureatami konkursów rzeźby i uczestnikami plenerów (także zagranicznych).

Wykonał dwie szopki plenerowe do kościołów w Wilkowicach i w Mesznej. Ma w swoim dorobku szereg nagród w konkursach, m.in.: III nagroda w Wojewódzkim Konkursie na gwiazdy kolędnicze w Bielsku-B.(1994 r.), I nagroda w Wojewódzkim Konkursie na szopkę w Bielsku-B.(1995 r.), II nagroda w Konkursie na maskę tradycyjną i współczesną w Krakowie (1998 r.), I nagroda w II Międzynarodowym Konkursie na zabawkę pt. „Ptaki” w Bielsku-B.(1999 r.), wyróżnienie w I Dniach Europejskiej Kultury Ludowej w Częstochowie (2000 r.), I nagroda w II Międzynarodowym Konkursie „Szopki, stajenki, betlejemki” w Bielsku-B. (2001 r.). Jego prace były prezentowane w kraju i za granicą, m.in.: „Przyjaciele Ziemi – Aniołowie” w Bielsku-B., Żywcu, Kielcach, Cieszynie (1999 r.), „Życie Chrystusa w sztuce ludowej” w Żywcu, Bielsku-B., Szczyrku i innych miastach (2000 r.), „XXVII Konkurs i wystawa ludowej sztuki religijnej” (2000 r.), „Beskidzka sztuka ludowa” w Bielsku-B., Katowicach, Żywcu, Ustroniu (2001/2002 r.). oraz w  pokonkursowej wystawie „Stroje i rekwizyty obrzędowe” w Bielsku-Białej (2003 r.). W latach 2001–2004 był członkiem Prezydium Zarządu Głównego STL, a od roku 2005 jest członkiem Zarządu Głównego STL w Lublinie. Za swoje osiągnięcia artystyczne oraz popularyzację rzeźby ludowej wśród młodzieży i dorosłych został w 2005 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Instruktor, uczestnik lub kurator plenerów rzeźbiarskich między innymi organizowanego od 2007 roku Międzynarodowego Pleneru Twórczego w Wilkowicach oraz  pleneru w Orawskim Białym Potoku, gdzie pomógł odbudować stare kamienne rzeźby – wiele figur na Podbeskidziu pochodzi właśnie z tamtych terenów. W roku 2008 Pan Stanisław Kwaśny był komisarzem projektu pn.: „Rozbudowa szopek bożonarodzeniowych w Mesznej i Wilkowicach” współfinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat stypendium Marszałka Województwa Śląskiego, w ramach którego wykonał dwie rzeźby świętych z terenu Podbeskidzia. W 2009 roku otrzymał ogólnopolską nagrodę Władysława Orkana za działalność twórczą i kulturalną na rzecz Małej Ojczyzny. Zdjęcia jego prac zdobią ponad 20 tomików poezji śp. ks. Twardowskiego powodując ich interdyscyplinarny odbiór.


Brał udział w przygotowaniach koncertu noworocznego w Teatrze Narodowym w Warszawie na cześć Jana Pawła II, na który przygotował gwiazdę kolędniczą oraz jedną z najpiękniejszych szopek. Jedna z rzeźb Pana Stanisława została wręczona ojcu świętemu, Janowi Pawłowi II, podczas prywatnej audiencji w Watykanie. Rzeźba ta stała się cząstką bliskiej sercu papieża Ziemi Beskidzkiej. Dzięki inicjatywie Pana Stanisława wielu, niechętnych rzeźbiarstwu mieszkańców gminy przekonało się, że rzeźba z pełnym powodzeniem może być elementem reprezentującym ich miejsce zamieszkania, a nawet symbolem z nim kojarzonym.

Pan Stanisław jest motorem napędowym wielu kulturalnych wydarzeń. Dzięki swoim umiejętnościom oraz charyzmie potrafi zachęcić ludzi w każdym wieku do tworzenia sztuki.

Obrazek 0 z 0