A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji.”

Dofinansowany DOTACJĄ z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Aktualny Koszt całkowity Projektu: 83,2 mln zł,
Dotacja UE: 43,4 mln zł; tj.: 52 % kosztu całkowitego
Pożyczka NFOŚiGW: 20,9 mln zł; tj.: 25 % kosztu całkowitego
Środki własne Gminy Wilkowice: 18,9 mln zł; tj.: 23 % kosztu całkowitego

Celem Przedsięwzięcia jest:
- wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 76,96 km,
- przyłączenie się do sieci nowych użytkowników w ilości 5 293 osób.    

Nowa sieć kanalizacyjna przyniesie mieszkańcom gminy komfort użytkowania i pozwoli zapomnieć o obsłudze kłopotliwych szamb. Sieć wpłynie przede wszystkim na poprawę czystości środowiska naturalnego, zwłaszcza przydrożnych rowów oraz wód gruntowych.
Każdy właściciel nieruchomości otrzyma z Urzędu Gminy pisemne powiadomienie o możliwości podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Dla większości nieruchomości objętych Projektem przygotowana została dokumentacja projektowa przyłącza. W przypadku zmian lokalizacji studzienki przyłączeniowej w stosunku do przekazanego projektu AQUA S.A może wymagać opracowania aktualizacji projektu przyłącza, na koszt właściciela nieruchomości. Istniejące odcinki przyłączy mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie pod warunkiem zgody AQUA S.A.
Pełna procedura działań związanych z przyłączaniem budynków:

PROCEDURA - KRÓCIEC >>

PROCEDURA PODŁĄCZANIA DO SIECI - DLA MIESZKAŃCÓW >>

 

 

 

Obrazek 0 z 0