A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
22.06.2016 r. Rada Gminy Wilkowice uchwałą nr XXIII/202/2016 przyjęła „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilkowice”.

Plan został opracowany przy dofinasowaniu  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu 2/POIiŚ/9.3.2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

 

Obrazek 0 z 0