A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WILKOWICE NA LATA 2019-2023

 - etap II na rok 2021 -


Ogłaszamy II nabór wniosków na rok 2021.


Zachęcamy do złożenia wniosku wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Przypominamy Państwu że, tylko poprawnie wypełniony wniosek wraz z załączonymi załącznikami kwalifikuje Państwa do umieszczenia na liście rankingowej. W przypadku złożenia wniosku, który wymagać będzie uzupełnienia, wniosek będzie odesłany bez rozpatrzenia do uzupełnienia, tym samym nie zostaje umieszczony na liście rankingowej.


Jednocześnie przypominamy Państwu, że do planowanych prac związanych ze zmianą sposobu ogrzewania (wymianą pieca – likwidacja kotła węglowego i zastosowanie kotła gazowego) można przystąpić po podpisaniu umowy udzielającej dofinasowania na ten cel.  
Termin składania wniosków od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r., w godzinach pracy Urzędu.

 

REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WILKOWICE NA LATA 2019-2023 NA ROK 2020

 

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WILKOWICE NA LATA 2019-2023

 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY DO WNIOSKU O UDZIAŁ W PONE DLA GMINY WILKOWICE NA LATA 2019-2023

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 

WZÓR UMOWY

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Obrazek 0 z 0