A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Meszna.
Termin otwarcia 19.09.2014 o godzinie 13:30. 

 

Adres do korespondencji:
Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej,
ul. Szkolna 25, 43-360 Bystra Śląska

 

Dane o założeniu straży
Ochotnicza Straż Pożarna w Mesznej założona została w 1928 roku.
Były to lata, kiedy we wsi było dużo drewnianych domów z palnymi dachami i często wybuchały pożary. Aby skutecznie walczyć z pożarami 24-osobowa grupa mężczyzn założyła straż pożarną. Wybrano zarząd w składzie:
prezes    Józef Gluza z zawodu rzeźnik
naczelnik    Józef Dobija z zawodu przędzalnik
sekretarz    Wojciech Bieniek z zawodu rolnik
skarbnik    Wojciech Caputa z zawodu krawiec
gospodarz    Jan Kubica z zawodu tkacz

Dokumenty potwierdzające powstanie straży nie zachowały się.  Rok założenia straży i początki jej działalności odtworzono na podstawie relacji współzałożycieli straży: Stanisława Wawrzuty, Jana Cadera, Józefa Hankusa, Józefa Gąsiorka, Antoniego, Alojzego i Jana Gębalów oraz Ignacego Martyniaka. Nie ulega wątpliwości, że komenda od samego początku wydawana była w języku polskim.

Charakterystyka działalności straży w okresie międzywojennym
Pierwszym nabytkiem nowo powstałej straży były bluzy mundurowe, czapki rogatywki i mosiężne hełmy strażackie. W 1934 roku zakupiono od OSP Wapienica starszy konny wóz strażacki i ręczną przenośną motopompę. Stopniowo uzupełniano wyposażenie jednostki w podstawowy sprzęt strażacki. Do prywatnego domu mieszkalnego druha Jana Gębali zamieszkałego pod numerem 39 dobudowano drewniana przybudówkę, która do 1958 roku stanowiła lokum na posiadany sprzęt strażacki. W 1938 roku straż przy poparciu społeczeństwa ufundowała sztandar. Dalszą działalność w 1939 roku przerwał wybuch wojny.

Losy straży w okresie okupacji hitlerowskiej
W niedługim czasie po napadzie Niemców na Polskę okupant aresztował naczelnika straży dh Alojzego Sikorę oraz zlikwidował straż i skonfiskował cały dobytek strażacki. Aresztowani zostali także jego synowie Jan i Józef. Wszyscy trzej zginęli w niewiadomych okolicznościach. Rodzinie nie jest znane ich miejsce śmierci ani pochówku.

Charakterystyka działalności straży po drugiej wojnie światowej
Po drugiej wojnie światowej w 1946 roku straż reaktywowali Antoni Gębala, Karol Duraj, Stanisław Wawrzuta, Michał Janica, Józef Hankus, Jan Cader i Ignacy Martyniak. Zaczęto od kompletowania podstawowego sprzętu pożarniczego. Sprzęt przechowywano w stodole dh Jana Gębali. W 1945 roku zakupiono wóz konny z przenośną motopompą oraz podstawowym sprzętem niezbędnym w akcjach gaśniczych. Następnie w 1949 roku straż otrzymała od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Bielsku-Białej samochód marki Krupp pochodzący z demobilu wojskowego. Samochód ten garażował w prywatnym domu druha Stanisława Maślanki.

Z powodu braku części do naprawy straż sprzedała ten samochód w 1958 roku. Na jego miejsce w 1959 roku straż zakupiła używany samochód marki Dodge, wycofany z podziału bojowego w 1969 roku. W 1951 roku straż zakupiła parcelę pod budowę strażnicy.

W latach 1957-1982 prezesem jednostki był dh Stanisław Maślanka. Pod jego kierownictwem straż zanotowała szereg ważnych osiągnięć. W 1958 roku przystąpiono do budowy parterowe strażnicy typu „A”. Uroczyste założenie „kamienia węgielnego” i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę strażnicy odbyło się w dniu 3 sierpnia 1958 roku. Budowa prowadzona systemem gospodarczym trwała do 1962 roku. W międzyczasie w dniu 17 września 1961 roku przekazana została straży motopompa PO3-E. W latach 1968-1972 w czynie społecznym realizowana była rozbudowa strażnicy przy poparciu finansowym Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Bielsku-Białej. Było to możliwe dzięki poparciu Komendanta Powiatowych Straży Pożarnych kpt. poż. Eugeniusza Zabłockiego. Do strażnicy dobudowano wówczas piętro z zapleczem kuchennym. W 1998 roku przystąpiono do modernizacji strażnicy. Między innymi wymieniono okna, docieplono budynek i wymieniono pokrycie dachu oraz przeprowadzono remont i modernizacje garaży.
W 1958 roku założona została Drużyna Kobieca prowadzona przez druhnę Hildegardę Maślanka, która posiadała przeszkolenie dowódców drużyn pożarniczych na kursie wojewódzkim w Ogrodzieńcu. Położono nacisk na szkolenie i ćwiczenia, dzięki czemu przez szereg lat jednostka OSP Meszna zajmowała pierwsze miejsce w powiatowych zawodach pożarniczych, otrzymując w nagrodę sprzęt pożarniczy. Drużyna kobieca szkoliła się i odbywała ćwiczenia na równi z mężczyznami, kobiety startowały w zawodach i wyjeżdżała do pożarów. Latach 1963-1967 sekcja męska 2-krotnie zakwalifikowała się do wojewódzkich zawodów pożarniczych. Jednostka OSP Meszna była współorganizatorem 1 Zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ziemi Bielskiej. Uroczystość ta odbyła się w dniu 14 października 1973 roku. Na Zlot przybyło 39 młodzieżowych drużyn pożarniczych.
W 1971 roku jednostka brała udział w gaszeniu groźnego pożaru Rafinerii Nafty w Czechowicach Dziedzicach. Sekcja kobieca w 1967 roku zajęła pierwsze miejsce w krajowych zawodach pożarniczych w Częstochowie. W 1996 roku dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Mesznej zajęła pierwsze miejsce w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych województwa śląskiego. Natomiast w 2003 roku dziewczęca MDP zdobyła pierwsze miejsce w powiatowych zawodach sportowo-obronnych.
W 1967 roku jednostka otrzymała sztandar wg obowiązujących wówczas wzorów świeckich, ufundowany przez Bielskie Zakłady Obić Zgrzeblnych oraz Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Bystrej-Wilkowicach.

W nagrodę za dobre wyniki w działalności pożarniczej w 1965 roku jednostka otrzymała samochód pożarniczy Star-25. We współzawodnictwie prowadzonym od 1973 roku pomiędzy jednostkami byłego powiatu bielskiego, a potem województwa przez szereg lat OSP Meszna należała do ścisłej czołówki zdobywając nagrody pieniężne.
W dniu 22 lipca 1978 roku jednostka świętowała uroczyście jubileusz 50-lecia.
Za całokształt wzorowej działalności w 1985 roku jednostka otrzymała nowy samochód pożarniczy Star 266.

Wtedy starszy od niego i bardziej wyeksploatowany samochód Star 25 wycofano z podziału bojowego jednostki. Uroczyste przekazanie samochodu na podział bojowy odbyło się w dniu 1 września 1985 roku
W 1998 roku z okazji 70-lecia działalności społeczeństwo ufundowało dla jednostki sztandar, który podczas obchodów jubileuszu udekorowany został Odznaką „ Za zasługi dla województwa bielskiego”. W uznaniu zasług w walce z klęskami żywiołowymi oraz działalnością na rzecz ochrony przeciwpożarowej pięć druhen i druhów otrzymało odznaki „ Za zasługi dla województwa bielskiego”. Ponadto pięć osób otrzymało Krzyże Zasługi. Za ofiarność i bohaterstwo w ratowaniu życia i mienia w 2001 roku Minister Spraw Wewnętrznych uhonorował jednostkę dyplomem uznania, a 8 strażaków odznakami „ Za zasługi w zwalczaniu powodzi”.
W 2002 roku jednostka OSP Meszna otrzymała używany samochód pożarniczy marki Mercedes, zakupiony ze środków Urzędu Gminy i od społeczeństwa za dopłatą z kasy OSP. Aktu poświęcenia samochodu w dniu 15 czerwca 2002 dokonał miejscowy proboszcz ks. dr Jan Duraj.
Do wyposażenia bojowego został dołączony Volkswagen Transporter. Uroczystość przekazania odbyła się 05.03.2011r.

Z dniem 21 maja 2002 roku jednostka OSP Meszna włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.
W dniu 15 maja 2004 roku OSP Meszna obchodziła jubileusz 75- lecia pod hasłem: działać sprawnie, gasić skutecznie i rozsławiać dobre imię odważnych strażaków”. Podczas obchodów jubileuszu 75- lecia jednostka odznaczona została Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

OSP Meszna ma duży dorobek w działalności kulturalno-oświatowej. Na przykład w 1960 roku straż prowadziła szeroko zakrojoną działalność artystyczną. Działały wówczas zespoły: teatralny, śpiewaczy, słowno-muzyczny oraz gitarzystów. Opracowania muzyczne przygotowywała dhna Hildegarda Maślanka, a słowne dhna Stanisława Siuda. Dawano występy na potrzeby wsi i gminy, a także brano udział w przeglądach powiatowych i wojewódzkich. Wśród nagród za osiągnięcia artystyczne wymienić można: akordeon, telewizor dużo-ekranowy marki „Orion”, wyposażenie w gry świetlicowe oraz w sprzęt sportowy. W strażnicy uruchomiona została pierwsza we wsi łazienka ogólnodostępna. W strażnicy uruchomiony został Klub Rolnika i punkt filialny Gminnej Biblioteki Publicznej, przez co Dom Strażaka stał się centrum życia kulturalno-oświatowego i tak jest do dziś. W 1969 roku OSP Meszna była organizatorem Powiatowego Zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Brało w nim udział 180 członków MDP. Część artystyczną przygotowały OSP Meszna i OSP Komorowice Śląskie. Z okazji 25- lecia Polski Ludowej straż zorganizowała Powiatowy Bieg Zwycięstwa z torem przeszkód oraz testem ze znajomości wiedzy pożarniczej i ze „zgaduj- zgadulą” z wiedzy historycznej. Drużyna dziewcząt z OSP Meszna zdobyła pierwsze miejsce, a nagrodą był puchar przechodni. Chłopcy za drugie miejsce otrzymali sprzęt biwakowy. Powiatowy rajd górski w 1974 roku zakończył się w OSP Meszna i połączony był z zaprezentowaniem wystawy plakatów na temat ochrony przeciwpożarowej oraz czystości środowiska i wód. W kolejnym zlocie młodzieżowych drużyn pożarniczych w 1973 roku drużyna dziewcząt z Mesznej zdobyła puchar na własność. W 1973 roku OSP Meszna gościła członków Prezydium Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Związku OSP na wyjazdowym posiedzeniu. W nagrodę jednostka otrzymała 17 mundurów galowych.
Od 1990 roku OSP prowadzi działalność kulturalno-oświatową z młodzieżowym zespołem dziewcząt. Zespół daje występy dla członków straży oraz z takich okazji jak Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Mikołajki. Jest także współorganizatorem takich imprez jak „opłatek” lub „święcone”, Dni Mesznej, akademie gminne na święta państwowe i samorządowe. Straż prowadzi Turnieje Wiedzy Pożarniczej oraz związane z nimi konkursy plastyczne dla młodzieży szkolnej i przedszkolnej, a także w ramach akcji „podaruj dzieciom słońce”. Organizowane są Dni Otwartej Strażnicy oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Co roku straż organizuje dla swych członków jednodniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą pod hasłem „Poznajemy naszą Ojczyznę”. Były zorganizowane wycieczki na przykład do Ojcowa, Krakowa, Wieliczki, Pienin, Zakopanego i okolic, Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Doliny Czarnego Pstrąga, czy też Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Członkowie OSP Meszna znani są z pracy społecznej w środowisku, gminie i powiecie oraz aktywnej działalności w ogniwach Związku OSP szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Druhna Stanisława Siuda w 1962 roku weszła w skład Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Katowicach, przy którym pełniła funkcję przewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Młodzieży. Po zmianach podziału administracyjnego kraju w 1975 roku przez pięć kadencji (lata 1975-1991) wchodziła w skład Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Bielsku-Białej, w tym przez cztery kadencje pełniła funkcję członka Prezydium tego Zarządu oraz była przewodniczącą Komisji Drużyn Młodzieżowych i Kobiecych. Była delegatem na 3, 4 i 5 Zjazd Krajowy Związku OSP. W 1973 roku w nagrodę za pracę w Zarządzie Głównym i w terenie brała udział w „Pociągu Przyjaźni” do Moskwy. W 1974 roku reprezentowała Zarząd Główny Związku OSP na Międzynarodowym Sympozjum w Czechosłowacji, dotyczącym udziału udziału kobiet w ochronie przeciwpożarowej. Na 4 Krajowym Zjeździe Związku OSP wybrana została do Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP i pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji ds. Drużyn Kobiecych. Powyższe funkcje pełniła do 1976 roku.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że od 1957 roku nieprzerwanie straż skupia w swoich szeregach młodzież, która później zasila szeregi OSP. Tradycją w Mesznej jest rodzinna przynależność do OSP. Do rodzin, z których co najmniej cztery osoby są członkami OSP należą: Lalikowie- 7 osób (ojciec i dzieci), Maślankowie- 8 osób (rodzice, 3 synów, synowa i 2 wnuczki), Doboszowie- 5 osób (3 bracia, żona i syn), Cadrowie- 4 osoby (rodzice, córka, syn), Misiakowie- 4 osoby (matka, syn i dwie córki).
Jednostka OSP Meszna włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Prezesi i naczelnicy OSP Meszna

Funkcję prezesów w ostatnim półwieczu pełnili kolejno:

Karol Duraj 1945-1948
Antoni Gębala 1949-1956
Stanisław Maślanka 1957-1982
Stanisław Pilarz 1983-1984
Stanisława Siuda 1984-2011

Funkcję naczelników pełnili kolejno:

Stanisław Wawrzuta 1945-1975
Michał Siuda 1976-1983
Franciszek Maślanka 1983-1987
Roman Śliwa 1987-1996
Piotr Dobosz 1996- 2010

Baza lokalowa


Siedziba straży jest piętrowy Dom Strażaka po rozbudowach z dwoma boksami garażowymi. Obiekt jest własnością straży wpisana do księgi wieczystej nr 4499 pgr 186/20 w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej. W 1962 roku był to obiekt parterowy, do którego w 1972 roku dobudowane zostało zaplecze kuchenne i piętro. Na pietrze jest duża sala spotkań o wymiarach 21x10 metrów czyli 210 metrów kwadratowych. Zarząd posiada oddzielne pomieszczenie o wymiarach 6,3x5,6 metrów czyli 35 metrów kwadratowych. Zaplecze kuchenne wyposażone jest w piec węglowy i gazowy oraz w sprzęt kuchenny. Obiekt podłączony jest do sieci wodociągowej i gazu ziemnego. Porą zimową obiekt ogrzewany jest piecem opalanym węglem i mułem węglowym.
Z pomieszczeń w Domu Strażaka korzystają raz w roku bezpłatnie jako zbiorowi członkowie popierający takie organizacje jak: Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka oraz Szkoła Podstawowa i Przedszkole-  w przypadku więcej imprez płacą za korzystanie z pomieszczeń na tych samych zasadach co członkowie popierający. Na zasadzie umowy użyczenia z pomieszczeń korzystają: Urząd Gminy i Rada Sołecka na organizowanie zebrań wiejskich oraz od 2001 roku korzystał punkt filialny Gminnej Biblioteki Publicznej. Ponadto na zasadzie umowy dzierżawy korzysta punkt fryzjerski oraz Spółka Wodociągowa- na prowadzenie biura.
W strażnicy mieszka kierowca konserwator, u którego przechowywane są klucze na wypadek alarmu. Straż posiada stałe połączenie telefoniczne pod numerem (0-33) 8-171-271. Strażnica podłączona jest do systemu zdalnego alarmowania uruchamianego ze stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Usprzętowienie straży
Straż ma na wyposażeniu bojowym dwa samochody, a to: samochód marki Mercedes- rok produkcji 1982 oraz samochód Volkswagen Transporter .
Na wyposażeniu był również samochód marki Tarpan Honker wycofany z Policji Państwowej w Bielsku-Białej i adoptowany do celów OSP w 1996 roku- rok produkcji 1990.

Straż w Mesznej ma także na stanie zabytkowy już samochód marki Dodge zakupiony w 1959 roku, do 1967 roku używany jako wóz bojowy, który jako nadal sprawny służy do celów gospodarczych. Do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych służą trzy motopompy: autopompa- rok prod. 1981, motopompa PO-5- rok produkcji 1981 oraz pompa szlamowa marki AGM-330WP- rok prod. 1998.
Wśród innego ważniejszego sprzętu będącego na wyposażeniu straży w Mesznej wymienić należy: agregat prądotwórczy Honda EC-220, aparaty powietrzne, piłę mechaniczną, radiotelefon, podnośnik hydrauliczny, zbiornik wodny, drabinę D10W, ciśnieniową myjnie samochodów oraz węże pożarnicze i inny podstawowy sprzęt pożarniczy zgodnie z normami. Samochody pożarnicze wyposażone są w radiotelefony.

Informacje o sztandarach
W straży zachował się sztandar z 1938 roku, który jako jedyna rzecz strażacka z okresu międzywojennego przetrwała zawieruchę wojenną.

W czasie okupacji hitlerowskiej ukryty przez druha Józefa Sromka zam. Meszna 118, w zakładzie jego pracy Wencelis w Bielsku-Białej. Drugi sztandar bez symboli religijnych pochodzi z 1967 roku,a trzeci ufundowany w 1998 roku na jednym z płatów ma wizerunek św. Floriana.Pamiątki i eksponaty o znaczeniu historycznym
Jako eksponat o znaczeniu historycznym można wymienić wspomniany wyżej sztandar pochodzący z 1938 roku. Straż posiada zorganizowany kącik historyczny, w którym eksponowane są sztandary, tablice pamiątkowe, zdobyte puchary, medale pożarnicze, mundur z dystynkcjami, czapka rogatywka, biblioteczka pożarnicza, niektóre ważniejsze dokumenty i inne pamiątki dotyczące działalności strażackiej.

Straż w statystyce
Średni stan liczebny członków w latach 2001-2004
49 członków czynnych, w tym 31 mężczyzn i 18 kobiet
200 członków popierających
10 członków honorowych
31 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych
w trym:12 chłopców
19 dziewcząt

Charakterystyka wyszkolenia pożarniczego
Liczba przeszkolonych w zakresie:
a) wyszkolenia podstawowego                    23 członków
b) dowódców sekcji                                       12 członków
c) naczelników                                                  1 członków
d) radiooperatorów                                          10 członków
e) kierowców z uprawnieniami                         4 członków
f) obsługi aparatów powietrznych                        3 członków
g) z zakresu udzielania pierwszej pomocy            2 członków

Ważniejsze wyróżnienia
Jednostka OSP Meszna wyróżniona została nadaniem:
1)    W 1963 roku Złotej Odznaki „ Za zasługi w rozwoju województwa katowickiego”
2)    w 1998 roku Oznaką „Za zasługi dla rozwoju województwa bielskiego”
3)    w 2003 roku Złotym Medalem „ Za zasługi dla Pożarnictwa”


Dokumentowanie działalności OSP
Opracowani działalności OSP Meszna wydanych drukiem dotychczas nie ma. Prowadzona jest kronika z wpisami najważniejszych wydarzeń w działalności straży na przestrzeni 75 lat istnienia.

Inne osiągnięcia
Jednostka OSP Meszna odnotowała znaczące osiągnięcia sportowe z młodzieżą. Młodzież zrzeszona w straży, a prowadzona 20 lat przez dh Franciszka Bieguna uczestniczyła w Spartakiadach im. Haliny Dzidówny zdobywając wyróżnienia i nagrody jak np. rzutnik z ekranem lub sprzęt sportowy. Młodzież brała udział we wszelkich imprezach organizowanych dla członków MDP przez Komisję ds. Drużyn Kobiecych i Młodzieżowych oraz Komisję ds. Sport działające przy Zarządzie Powiatowym Związku OSP w Bielsku-Białej. Sekcja sportowa w 1972 roku zajęła trzecie miejsce w turnieju siatkówki zorganizowanym przez Miejską Komendę Straży Pożarnych. Z kolei w 1974 roku w Powiatowym Biegu Strażackim w Wiśle sekcja męska zdobyła pierwsze miejsce. Młodzież strażacka bierze udział w zawodach narciarskich organizowanych corocznie od 1985 roku w ramach Memoriału im. Michała Siudy. Znaczące osiągnięcia młodzież odniosła w Turniejach Wiedzy Pożarniczej. Między innymi Sławomir Gałązka w 1982 roku w eliminacjach wojewódzkich zajął pierwsze miejsce. W 1984 roku w eliminacjach wojewódzkich TWP dhna Teresa Krupa zajęła pierwsze miejsce oraz dziesiąte na szczeblu krajowym. W 1998 roku dh Jarosław Łaciak w wojewódzkich eliminacjach TWP też zajął pierwsze miejsce oraz jedenaste w eliminacjach krajowych.


W 2011 wybrano nowy zarząd. 19.02.2011r. zostali powołani:
Prezes: Jadwiga Giertler,
Naczelnik: Jakub Cader,
Skarbnik: Angela Filipczak,
W-ce Prezes: Jerzy Ślusarczyk,
Gospodarz: Beata Lalik,
Kronikarz: Ilona Maślanka,
Sekretarz: Katarzyna Lalik,
Opiekun MDP: Wojciech Dobosz,
Członkowie: Grzegorz Łopata, Piotr Dobosz, Wojciech Maślanka,
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Jadwiga Maślanka,
Marcin Łukaszek,
Dorota Misiarz,
Michał Kwaśny.

Obrazek 0 z 0