A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Wójt Gminy Wilkowice zaprasza do składania ofert na:

„Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Postawmy na edukację w Gminie Wilkowice”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach Poddziałania 9.1.2.”

Termin składania ofert do dnia 20.12.2013 r. do godziny 13:00.

 

Załącznik nr 1 - umowa.doc

Załcznik nr 2 - Druk oferta.doc

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

Wynik postępowania.pdf

Obrazek 0 z 0