A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Dom Użyteczności Publicznej w Mesznej (pod tą nazwą) został oddany do użytku 15 grudnia 2012 roku. W przyszłości będzie mógł funkcjonować jako samorządowa instytucja kultury działająca na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności: Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o kinematografii, itd.

Placówka przy ul. Handlowej 16 w Mesznej, posiada małą salę widowiskową na ok. 50 miejsc siedzących, mini galerię na klatce schodowej, salkę konferencyjną na ok. 20 miejsc siedzących, pomieszczenie użytkowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilkowicach - filię w Mesznej, pomieszczenie gospodarcze oraz kuchnię, a także 4 toalety, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych.

Dom Użyteczności Publicznej w Mesznej służył będzie prowadzeniu działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Mesznej i Gminy Wilkowice, ochronę dóbr kultury oraz działania promocyjne we wszystkich dziedzinach kultury.

Zapraszamy do współpracy.

ADMINISTRATOR BUDYNKU: ŁUKASZ HOLA, TEL. 33/817 07 73

ADRES: 43-360 MESZNA, UL. HANDLOWA 16

 

Obrazek 0 z 0