A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

 

 

 

W ramach współpracy z partnerską Gminą Bziny na Słowacji od kwietnia do listopada 2012  roku realizowaliśmy projekt pn. „Sport i rekreacja – nasza integracja” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

W ramach wspólnych działań, na hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach, trzykrotnie zorganizowany został międzynarodowy amatorski turniej w piłkę siatkową, w którym udział wzięli reprezentanci Gminy Bziny oraz wszystkich sołectw z Gminy Wilkowice. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu projektu każdy uczestnik turnieju otrzymał promocyjną koszulkę z informacją o współfinansowaniu zadania ze środków UE, zaś zwycięskie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe puchary.

Dzięki realizacji projektu dwukrotnie zorganizowana również została wycieczka sportowców-amatorów z Gminy Wilkowice na Słowację. Uczestnicy wycieczek mieli możliwość zwiedzania pochodzącego z XIII wieku zamku w Oravskim Podzamoku, płynęli tratwami po rzece Orawie, zwiedzili muzeum Janosika w Terchowej oraz jeden z najbardziej znanych zamków na Słowacji w miejscowości Bojnice. Wszystkie te działania miały na celu, z jednej strony, poznanie historii i kultury Słowacji, z drugiej zaś stanowiły próbę odnalezienia punktów wspólnych dla obu naszych słowiańskich narodów.

Naczelnym celem projektu pn. „Sport i rekreacja – nasza integracja” było wspólne działanie pomiędzy Gminą Wilkowice i Gminą Bziny, mające na celu wzrost i intensyfikację współpracy między samorządami i społecznościami obu gmin. W rezultacie realizacja tego celu, w najbliższej przyszłości, niewątpliwie przyczyni się do poprawy wymiany w sferze sportowej, kulturalnej oraz turystycznej. Celem projektu była również intensyfikacja działań na styku dwóch odmiennie kulturowo i historycznie gmin z terenu Polski i Słowacji, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną i spowodować, że mieszkańcy obu regionów płynnie i aktywnie będą chcieli poznawać regiony jednej i drugiej gminy, jednego i drugiego kraju.

koordynator projektu

Maciej Mrówka

POBIERZ FOLDER >>

Obrazek 0 z 0